Закрити
Налаштування сайту
Застосувати
Відключити всі стиліЗастосувати Стандарні налаштування

Новини у сфері державної реєстрації друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

21.05.2015 набув чинності Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

яким було внесено зміни до частини першої статті 3 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» відповідно до якої, друковані засоби масової інформації в Україні не можуть бути використані, зокрема для пропаганди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.

Пунктом 5 статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» передбачено, що засновники друкованих засобів масової інформації, які на момент набрання чинності цим Законом здійснювали пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та/або використовували у назві символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, зобов’язані припинити здійснення такої пропаганди та/або здійснити перереєстрацію друкованого засобу масової інформації. Засновники таких друкованих засобів масової інформації звільняються від сплати реєстраційного збору за перереєстрацію.

У разі недотримання вимог цього Закону засновниками друкованих засобів масової інформації після спливу трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом їх випуск підлягає припиненню в установленому законом порядку, крім випадків, коли засновником друкованого засобу масової інформації вжито заходів щодо дотримання вимог цього Закону, а неможливість перереєстрації такого друкованого засобу масової інформації зумовлена об’єктивними причинами.

Статтею 18 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» установлено, що суд припиняєвипуск видання у разі порушення частини першої статті 3 цього Закону.

Пунктом 3 статті 3 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» установлено, що у разі невиконання, зокрема друкованими засобами масової інформації вимог цього Закону їх діяльність/випуск підлягає припиненню в судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, або іншого уповноваженого органу державної влади.

З 1 січня 2016 року набув чинності Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»

яким були внесені зміни до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», зокрема, до статті 8 відповідно до якої органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації та встановлено механізм реформування друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 2 Закону реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій здійснюється у два етапи: перший – протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом та другий – протягом наступних двох років.

Реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій здійснюється згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, до якого включаються друковані засоби масової інформації та редакції, що звернулися з відповідними клопотаннями до зазначеного органу. При цьому вказаним органом організовується підвищення кваліфікації працівників таких редакцій, а також складається Зведений перелік об’єктів реформування, у якому відповідно до          статті 6 Закону зазначається інформація про:

1) засновників (співзасновників) друкованих засобів масової інформації та редакцій;

2) приміщення, в яких розташовані редакції;

3) перелік майна, що перебуває на балансі редакції;

4) джерела фінансування редакцій;

5) рішення засновників (співзасновників) стосовно способу реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій.

Відповідно до статті 5 Закону моніторинг процесу реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій з метою забезпечення їх функціонування покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах.

Інформація щодо стану реформування друкованих ЗМІ знаходиться на офіційному сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Зауважуємо! статтю 18 доповнено частиною четвертою, відповідно до пункту 2 якої реєструючий орган визнає свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації недійсним у разі неподання після завершення процесу реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації органами державної влади, іншими державними органами або органами місцевого самоврядування, які є їх засновниками (співзасновниками), заяви про перереєстрацію відповідних друкованих засобів масової інформації.