Закрити
Налаштування сайту
Застосувати
Відключити всі стиліЗастосувати Стандарні налаштування

Основні завдання та функції Департаменту державної реєстрації

Основні завдання

Департамент в межах повноважень забезпечує виконання завдань, покладених на Міністерство, щодо реалізації державної політики у сфері нотаріату, з питань державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, як суб’єктів інформаційної діяльності, з питань використання електронного цифрового підпису та виконання функцій центрального засвідчувального органу шляхом забезпечення створення умов для функціонування суб’єктів правових відносин у сфері електронного цифрового підпису.

Основні функції

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює відповідно до закону контроль за діяльністю у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, як суб’єктів інформаційної діяльності;
 • вживає в межах повноважень Департаменту заходи щодо забезпечення доступу державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Єдиного реєстру громадських формувань; Реєстру громадських об’єднань; Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; Реєстру символік громадських об’єднань, а також заходи щодо забезпечення блокування та анулювання такого доступу у випадках, передбачених законом;
 • здійснює у випадках та у спосіб, передбачених законодавством, організаційне забезпечення діяльності Комісії з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, підготовку матеріалів для розгляду комісією, а також підготовку на основі протоколу засідання комісії проекту висновку комісії та проекту наказу Міністерства;
 • здійснює у випадках та у спосіб, передбачених законодавством, організаційне забезпечення діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, підготовку матеріалів для розгляду комісією, а також підготовку на основі протоколу засідання комісії проекту висновку комісії та проекту наказу Міністерства;
 • забезпечує виконання рішень Міністерства, передбачених пунктом  2 частини шостої статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та пунктом 2 частини шостої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 • вживає в межах повноважень Департаменту заходи щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;
 • приймає участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту відповідно до його повноважень;
 • подає на розгляд керівництву Міністерства пропозиції, у тому числі у вигляді нормативно-правових актів, щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів України з питань, які належать до компетенції Департаменту, що надійшли на підпис Президентові України;
 • вивчає міжнародний досвід з питань організаційно-правового забезпечення функціонування державних систем реєстрації з метою вдосконалення законодавства;
 • бере участь у проведенні правової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту відповідно до його повноважень;
 • забезпечує розгляд звернень від органів влади, громадських  формувань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • забезпечує розгляд запитів і звернень народних депутатів України з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • надає в установленому порядку інформацію за запитами на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, громадських  формувань, та запитами адвокатів, оформленими  відповідно до законодавства, з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • вживає заходи  в межах повноважень щодо ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Єдиного реєстру громадських формувань; Реєстру громадських об’єднань; Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; Реєстру символік громадських об’єднань;
 • приймає участь в організації роботи з підготовки та підвищення кваліфікації працівників у сферах, які належать до компетенції Департаменту, проводить відповідні наради та семінари;
 • здійснює координацію та контроль за діяльністю відділів державної реєстрації актів цивільного стану;
 • здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;
 • надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо державної реєстрації актів цивільного стану;
 • проставляє апостиль на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами;
 • забезпечує в межах своєї компетенції виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладених з іноземними державами, зокрема в частині витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану, а також подання у межах повноважень, передбачених законом, інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;
 • проводить, у межах повноважень, роботу, пов’язану із забезпеченням бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану органів державної реєстрації актів цивільного стану;
 • узагальнює звітність про діяльність органів державної реєстрації актів цивільного стану України;
 • вживає заходи щодо розміщення інформації щодо анульованих свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану на офіційному веб-сайті Міністерства;
 • вживає заходів щодо здійснення відповідно до закону державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки; реєстрації статуту територіальної громади м. Києва; державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; 
 • організовує роботу, пов’язану з прийняттям рішення щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки»;
 • вживає заходів щодо здійснення контролю за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, забезпечує вжиття визначених законом заходів у разі порушення політичними партіями Конституції та законів України, ініціює звернення до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або про заборону політичної партії; ініціює звернення до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законом;
 • забезпечує спеціальну перевірку відомостей щодо наявності  корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 • забезпечує ведення обліку надходження обов’язкових безоплатних примірників видань;
 • забезпечує підготовку правових висновків і наказів Міністерства щодо державної реєстрації (перереєстрації) друкованих засобів масової інформації загальнодержавної, регіональної та/або зарубіжної сфери розповсюдження, а також інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;
 • забезпечує засвідчення копій статутів та свідоцтв політичних партій і громадських об'єднань у випадках, передбачених законодавством;
 • проводить правову експертизу заяв та документів щодо видачі дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, щодо визнання цих свідоцтв недійними або такими, що втратили чинність;
 • організовує роботу, пов’язану із проведенням  моніторингу відповідності найменування або символіки, матеріалів реєстраційної справи юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, іншого  громадського формування вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;
 • здійснює організаційне забезпечення діяльності Комісії з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;
 • забезпечує діяльність робочої групи для опрацювання пропозицій щодо вжиття передбачених законом заходів у разі порушення політичними партіями, громадським об’єднаннями Конституції та законів України;
 • забезпечує представництво інтересів Міністерства, Департаменту в судах України у справах щодо розгляду скарг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та щодо проведення акредитації суб’єктів державної реєстрації та їх моніторингу;
 • здійснює організацію та перевірку роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів та приватних нотаріусів, а також територіальних органів Міністерства зі здійснення ними керівництва та контролю за діяльністю державних та приватних нотаріусів, надання їм необхідної методичної та практичної допомоги, надання вказівок щодо усунення виявлених недоліків, здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства, виконанням наказів, інструкцій, вказівок з цих питань;
 • узагальнює статистичну звітність про діяльність державних та приватних нотаріусів;
 • розробляє та вносить керівництву Міністерства пропозиції щодо розміщення державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів, штатної чисельності та фонду заробітної плати їх працівників;
 • розробляє та вносить керівництву Міністерства пропозиції з питань матеріально-технічного забезпечення державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів;
 • здійснює підготовку пропозицій щодо зразка і опису печатки приватного нотаріуса, організації та умов її виготовлення;
 • забезпечує організацію та проведення нарад та семінарів з керівниками, працівниками управлінь (відділів, секторів) нотаріату територіальних органів Міністерства, нотаріусами та іншими працівниками державних нотаріальних контор та архівів з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • забезпечує організацію роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України (здійснення підготовки матеріалів, організації проведення її засідань та оформлення рішень тощо);
 • здійснює розгляд документів, поданих для отримання свідоцтв (повторних свідоцтв) про право на зайняття нотаріальною діяльністю, підготовку висновків та проектів наказів Міністерства щодо видачі чи відмови у видачі свідоцтв (повторних свідоцтв) про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
 • здійснює попередній розгляд подань про анулювання свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю, підготовку висновків та проектів наказів щодо анулювання свідоцтв (повторних свідоцтв) про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
 • веде Журнал реєстрації виданих свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
 • здійснює контроль за реєстрацією територіальними органами Міністерства приватної нотаріальної діяльності;
 • забезпечує виконання завдань, покладених на Міністерство, щодо нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин) (далі – суб’єкти первинного фінансового моніторингу) шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних, суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
 • забезпечує надання методологічної та методичної допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу в межах компетенції Департаменту;
 • здійснює заходи з регулювання та нагляду з урахуванням політики, процедур та систем контролю, оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері;
 • проводить перевірки організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;
 • інформує спеціально уповноважений орган з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення;
 • забезпечує організацію роботи Комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог актів законодавства, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
 • здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх подальшої консульської легалізації;
 • надає практичну допомогу в межах компетенції Департаменту з питань вчинення нотаріальних дій працівникам Міністерства закордонних справ України, які від’їжджають на роботу до консульських установ та дипломатичних представництв України за кордоном;
 • надає практичну допомогу в межах компетенції Департаменту консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном, а у випадках передбачених законодавством, також консульським установам та дипломатичним представництвам іноземних держав в Україні з питань вчинення нотаріальних дій;
 • виконує функції центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису;
 • проводить реєстрацію, акредитацію засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів, повторну акредитацію та скасування акредитації засвідчувальних центрів та акредитованих центрів сертифікації ключів, отримує та перевіряє інформацію, необхідну для цього; видає, переоформлює, анулює відповідні свідоцтва та видає дублікати;
 • забезпечує діяльність постійно діючої комісії з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів;
 • генерує пари ключів (особистий та відкритий ключі) центрального засвідчувального органу;
 • формує і видає посилені сертифікати відкритих ключів засвідчувальним центрам та центрам сертифікації ключів;
 • формує посилені сертифікати власних відкритих ключів центрального засвідчувального органу;
 • блокує, скасовує та поновлює сертифікати відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів у випадках, передбачених законом, про що інформує контролюючий орган;
 • зберігає посилені сертифікати відкритих ключів засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів, акредитованих центрів сертифікації ключів, що припинили діяльність;
 • надає послугу з постачання передачі сигналів точного часу для формування та проведення перевірки позначки часу; погоджує розроблені центрами сертифікації ключів, акредитованими центрами сертифікації ключів порядки синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UTC);
 • веде електронні реєстри чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів, акредитованих центрів сертифікації ключів та здійснює їх розповсюдження (публікацію);
 • веде Реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом;
 • забезпечує цілодобово доступ засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів до посилених сертифікатів ключів і відповідних електронних реєстрів через загальнодоступні телекомунікаційні канали;
 • надає засвідчувальним центрам та центрам сертифікації ключів консультації з питань, пов’язаних з використанням електронного цифрового підпису;
 • розглядає заяви і скарги щодо неналежного функціонування центрів та подає відповідні пропозиції контролюючому органу;
 • повідомляє контролюючому органу про обставини, які перешкоджають діяльності центрального засвідчувального органу;
 • здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення функціонування центрального засвідчувального органу;
 • здійснює організаційні заходи щодо застосування електронного цифрового підпису.
 • здійснює взаємодію з відповідними структурними підрозділами апарату Міністерства та визначеним центральним засвідчувальним органом державним підприємством (установою, організацією), яке(а) здійснює технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, а також з контролюючим органом, акредитованими центрами сертифікації ключів та розробниками підсистем, функціональних модулів та програмно-технічних засобів у сфері електронного цифрового підпису з питань розвитку центрального засвідчувального органу;
 • бере участь в організаційних заходах щодо запровадження електронного цифрового підпису та його використання, а також технічного та технологічного забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу;
 • бере участь у діяльності робочої групи з розробки проектів нормативно-правових актів у сфері електронного цифрового підпису;
 • бере участь у діяльності Науково-експертної ради з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України;
 • організовує та забезпечує в межах компетенції належну організацію прийому громадян у Департаменті та приймає участь у прийомі громадян у Міністерстві, Кабінеті Міністрів України, з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.
 • забезпечує формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі до архівного підрозділу або особі, відповідальній за ведення архіву Міністерства;
 • здійснює інші повноваження, визначені законами України та іншими нормативно-правовими актами.
ERROR: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/new.drsu.gov.ua/model/publication.model.php:325