Закрити
Налаштування сайту
Застосувати
Відключити всі стиліЗастосувати Стандарні налаштування

Методичні рекомендації стосовно оформлення права власності на нерухоме майно, придбане Державною іпотечною установою, та державної реєстрації такого права, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 22 січня 2010 року № 92/5

Герб України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.01.2010 N 92/5

Про затвердження Методичних рекомендацій
стосовно оформлення права власності
на нерухоме майно, придбане Державною
іпотечною установою,
та державної реєстрації такого права

Відповідно до підпункту 31 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 N 1577 ,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації стосовно оформлення права власності на нерухоме майно, придбане Державною іпотечною установою, та державної реєстрації такого права, що додаються.

2. Департаменту цивільного законодавства та підприємництва (Завальна І.І.) довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома бюро технічної інвентаризації, нотаріусів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфіменка Л.В.

Міністр М.Оніщук
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства
юстиції України
22.01.2010 N 92/5

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
стосовно оформлення права власностіна нерухоме майно, придбане
Державною іпотечною установою, та державної реєстрації такого права

I. Загальні положення

Державну іпотечну установу утворено Кабінетом Міністрів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 року N 1330 "Деякі питання Державної іпотечної установи". Статут Державної іпотечної установи затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року N 768 .

Відповідно до пункту 2 Статуту засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Основною метою діяльності Установи є рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів, сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування та будівництва, забезпечення реалізації державних програм щодо забезпечення житлом громадян України.

Діяльність Установи з питань забезпечення громадян України власним житлом, зокрема з виконання програм іпотечного житлового кредитування та фінансування придбання житла, є пріоритетом стосовно інших видів її діяльності (пункт 5 Статуту) .

Згідно з пунктом 22 Статуту майно Установи є державною власністю і закріплюється за нею на праві господарського відання.

Джерелами формування майна Установи є: кошти, передані до статутного капіталу Установи, та інше майно, закріплене за нею; дохід від фінансово-господарської діяльності; кошти від розміщення цінних паперів, випущених, емітованих Установою; цінні папери, іпотечні та інші активи, що належать Установі, і кошти від їх продажу; кредити банків та інших фінансових установ, міжнародних фінансових організацій; інші джерела (пункт 24 Статуту) .

Враховуючи викладене, власником майна Державної іпотечної установи, незалежно від джерел його формування, є держава в особі Кабінету Міністрів України, оскільки останній виступив її засновником. Сама ж Державна іпотечна установа, відповідно до установчих документів, наділена правом господарського відання щодо цього майна.

II. Придбання Державною іпотечною установою квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян

Порядок придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року N 832.

Згідно з вказаною постановою Державна іпотечна установа має право спрямовувати кошти, отримані від запозичень, здійснених шляхом випуску облігацій під державні гарантії відповідно до Порядку надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року N 1094 "Питання надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи", на фінансування заходів щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку, зокрема на придбання квартир за переліками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, у житлових будинках, зданих в експлуатацію, у яких виконано внутрішні опоряджувальні роботи, а також квартир на об’єктах незавершеного житлового будівництва.

Відповідно до переліків житлових будинків, затверджених Кабінетом Міністрів України, здійснюється розподіл квартир, придбаних Державною іпотечною установою.

При цьому, актами Кабінету Міністрів України, якими затверджуються переліки, передбачається передача квартир від Державної іпотечної установи до головних розпорядників бюджетних коштів та органів місцевого самоврядування із наступною компенсацією Державній іпотечній установі витрат, пов’язаних з їх придбанням.

Аналогічні за суттю норми знайшли своє відображення і у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 року N 18 "Деякі питання розподілу квартир, що придбані Державною іпотечною установою" відповідно до якого, придбані Державною іпотечною установою квартири передаються органам місцевого самоврядування на безоплатній основі з подальшою компенсацією Установі їх вартості за рахунок коштів державного бюджету.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року N 1482 "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" Кабінет Міністрів України наділений повноваженнями щодо прийняття рішення про передачу об’єктів права державної власності.

Зважаючи на вищевказану Постанову , рішення Кабінету Міністрів України про затвердження переліків квартир, придбання яких необхідне для забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, містять доручення щодо передачі таких квартир від Державної іпотечної установи до головних розпорядників бюджетних коштів та органів місцевого самоврядування відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України розподілу квартир, придбаних Державною іпотечною установою, що є в подальшому підставою для видачі ордерів для вселення громадян у квартири та можливості здійснення ними їх приватизації.

Згідно з вказаною Постановою така передача оформляється актом приймання-передачі.

III. Оформлення права власності на житло
придбане Державною іпотечною установою
відповідно до переліків житлових будинків
та об’єктів незавершеного житлового будівництва,
і державна реєстрація такого права

У випадку оформлення права власності на придбані Державною іпотечною установою квартири відповідно до переліків житлових будинків, затверджених Кабінетом Міністрів України, для забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, та державної реєстрації права власності на такі об’єкти, таке оформлення та державну реєстрацію слід здійснювати за державою в особі Кабінету Міністрів України.

При цьому у свідоцтві про право власності на нерухоме майно та, відповідно, у Реєстрі прав власності на нерухоме майно робиться відмітка, що майно закріплено на праві господарського відання за Державною іпотечною установою.

 

ERROR: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/new.drsu.gov.ua/model/publication.model.php:325