Закрити
Налаштування сайту
Застосувати
Відключити всі стиліЗастосувати Стандарні налаштування

Закон України «Про іпотеку» ВІД 5.06.2003 №898

ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО ІПОТЕКУ

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.313 ) 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110 
N 3273-IV від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 16, ст.134 
N 3480-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 
N 800-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257 
N 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 
N 2435-VI від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.539 
N 2518-VI від 09.09.2010, ВВР, 2011, N 4, ст.22 
N 2677-VI від 04.11.2010, ВВР, 2011, N 19-20, ст.142 
N 3610-VI від 07.07.2011 } 

{ У тексті Закону слова "реалізаційна ціна" та "ціна 
реалізації" в усіх відмінках замінено словами "ціна 
продажу" у відповідному відмінку згідно із Законом 
N 3201-IV від 15.12.2005 }